top of page

Den erhvervsdrivende fond Sisorarfiit har 7 bestyrelsesmedlemmer, og er valgt ind af foreninger som er brugere af Sisorarfiit. - Bestyrelsesmedlemmer er: Formand: Hans B. Noahsen, Næstformand: Klaus Frederiksen, Medlemmer: Emil Kleemann, Jesper Labansen, Jonas Elgaard, Peter Oluf Meyer, Jens Jørgen Egede, medarbejderrepræsentant Minik M. Lund og driftsleder Bruno Heilmann.                                                                     Læs Sisorarfiits lovpligtige redegørelse for god fondsledelse her:

                2024                      2023                    2022                        2021

  

Sisorarfiit logo1.png
bottom of page